Nuotekų monitoringo sistema

Nuotekų monitoringo sistema susideda iš duomenų surinkimo terminalo, bevielio perdavimo įrenginio ir duomenų apdorojimo centro. Duomenų surinkimo terminalas surenka duomenis apie vandens greitį, tekėjimą, PH dydį, CO2, amoniako azotą, nitratų azotą, fosforą ir t.t.

Šiai sistemai Four-Faith yra pagaminusi F2X64 RTU IP modemą.